Suomeksi
Cirkulär
25/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2008

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2008
bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Kontorschef                                             Katriina Nokelainen

Bilaga (pdf)
Cirkulärlistan för år 2008