Suomeksi
Cirkulär
22/2008
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildningen ändringar i fackutbildningen 2008 och godkänd utbildning 2009

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt som fackutbildning i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 de i bilagorna 27 uppräknade kurserna år 2009 som arrangeras av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf, Kommunfackets union/JHL rf, Kommunfackets union/JYTY rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf samt Tehy rf. Arbetsgruppen har därtill godkänt ändringarna i fackkurser 2008 i bilaga 1. Den största delen av utbildningen sker på finska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Utredningschef                                        Margareta Heiskanen

Bilagor (pdf) (på finska)

1. Ändringar i fackkurser 2008
2. FOSU rf:s fackkurser 2009
3. FKT:s fackkurser 2009
4. KAT/JHL rf:s fackkurser 2009
5. KTF/Jyty rf:s fackkurser 2009
6. TFO rf:s fackkurser 2009
7. Tehy rf:s fackkurser 2009