Suomeksi
Cirkulär
10/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar och tillägg i fackutbildningen år 2008

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2008 som räknas upp i bilagan.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Utredningschef                                         Margareta Heiskanen

Bilaga
Ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen år 2008 (på finska)