Suomeksi
Cirkulär
24/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildningen: Ändring i fackutbildningen 2007 och godkänd utbildning 2008

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt som fackutbildning i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 de i bilagorna 27 uppräknade kurserna år 2008 som arrangeras av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf, Kommunfackets union/JHL rf, Kommunfackets union/JYTY rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf. Arbetsgruppen har därtill godkänt ändringen i fackkurser 2007 i bilaga 1. Den största delen av utbildningen sker på finska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Utredningschef                                         Margareta Heiskanen

Bilagor (på finska) (pdf)

  1. Ändring i fackkurser 2007
  2. FOSU rf:s fackkurser 2008
  3. FKT rf:s fackkurser 2008
  4. KAT/JHL rf:s fackkurser 2008
  5. KTF/JYTY rf:s fackkurser 2008
  6. TFO rf:s fackkurser 2008
  7. Tehy rf:s fackkurser 2008