Suomeksi
Cirkulär
21/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader fr.o.m. 1.1.2008

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 16 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2007-2009 justeras till vissa delar 1.1.2008.

För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla ersättningar i bilaga 16.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Markku Jalonen

Förhandlingschef                                 Elina Vartiainen-Hynönen

Bilaga 
Ändringar i bilaga 16 samt dagtraktamente och hotellersättningar vid resor till utlandet

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT