Suomeksi
Cirkulär
2/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kurser för fackorganisationernas förtroendemän som Kommunernas pensionsförsäkring ordnar 2007

Kommunala arbetsmarknadsverket har i sitt cirkulär A 2/1996 rekommenderat att kommunerna och samkommunerna enligt eget gottfinnande ger huvudförtroendemännen eller förtroendemännen rätt att delta i kurser som Kommunernas pensionsförsäkring ordnar och att avlönad tjänst-/arbetsledighet beviljas för kurserna.

I rekommendationen står det att Kommunala arbetsmarknadsverket meddelar tid och plats för kurser som följer rekommendationen.

Dessa kurser, som hålls på finska, är följande år 2007

14.3.              Kuusankoski, Kuusankoskitalo
21.3.              Björneborg, Restaurang Liisanpuisto
18.4.              Kemi, Kulttuurikeskus
9.5.                Kuopio, Puijonsarvi
23.5.              Karleby, Stadshuset
24.5.              Kajana, Stadshuset

19.9.              Uleåborg, Hotel Pohto
26.9.              Vasa, Tropiclandia
10.10.            Helsingfors, Kommunernas pensionsförsäkring
17.10.            Jyväskylä, Laajavuori
24.10.            Åbo, Restaurang Alabama
7.11.              Tammerfors, Vapriikki
21.11.            Helsingfors, Kommunernas pensionsförsäkring

Eventuella förfrågningar om utbildningen:
Utbildningsassistent Maaret Mensonen, maaret.mensonen@keva.fi,
tfn 020 614 25 66.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                                Markku Jalonen


Arbetsmarknadsombudsman                        Markku Roiha