Suomeksi
Cirkulär
19/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

Arbetsgruppen för städsektorns standarder, vilken tillsatts av Finlands Kommunförbund/Kommunala arbetsmarknadsverket och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf har godkänt bifogade metod- och tidsstandarder nummer L094–L102, K103–K106, L107–L110.

Ytterligare exemplar av de finskspråkiga standarderna finns att köpa för 6 euro/standard hos städplaneringen, Helsingfors stads personalcentral (adress PB 4500, 00099 Helsingfors stad, besöksadress Första linjen 1, tfn (09) 310 43027, (09) 310 43964).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                               Markku Jalonen

Utredningschef                                             Margareta Heiskanen

Bilaga
Metod- och tidsstandarder L094–L102, K103–K106, L107–L110