Suomeksi
Cirkulär
18/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beställning av tjänste- och arbetskollektivavtal 2007–2009

De finska upplagorna av de nya tjänste och arbetskollektivavtalen för kommunsektorn blir klara i slutet av november. De svenska upplagorna färdigställs senare.

Det kommunala tjänste- och kollektivavtalet för teknisk personal 2007–2009 trycks inte i detta skede eftersom avtalsändringarna är relativt få.
Avtalsändringarna i tekniska avtalet har skickats med cirkulär 14/2007.

Kommuner och samkommuner kan beställa avtalen med den bifogade beställningsblanketten. Avtalen kan också beställas elektroniskt på KA:s webbplats www.kommunarbetsgivarna.fi/Publikationer.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                    Markku Jalonen

Kontorschef                                       Katriina Nokelainen

Bilaga (pdf)
Beställningsblankett

Katri Mäkelä

sakkunnig, ekonomiförvaltning
Telefon:
+358 9 771 2148
Mobiltelefon:
+358 50 339 1686
E-post:
Katri.Makela@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT