Suomeksi
Cirkulär
1/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

I rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning samt i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning (utbildningsavtalet) har avtalats om anställningsvillkoren för de tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i facklig utbildning.

Med stöd av § 9 i samma avtal betalas till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall en ersättning för måltidskostnader.

År 2007 är den avtalade ersättningen för måltidskostnader 22,31 €.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                        Markku Jalonen

Arbetsmarknadsombudsman                Markku Roiha
 
Bilaga (pdf)

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för de måltids- och
kurskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal
personalutbildning och i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig
utbildning