Suomeksi
Cirkulär
6/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

I rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning samt i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning (utbildningsavtalet) har avtalats om anställningsvillkoren för de tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i facklig utbildning.

Med stöd av § 9 i samma avtal betalas till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall en ersättning för måltidskostnader.

År 2006 är den avtalade ersättningen för måltidskostnader 21,96 euro.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                        Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman                 Markku Roiha
 

BILAGA (pdf)
Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för de måltids- och kurskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig
utbildning