Suomeksi
Cirkulär
27/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2006

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2006 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                                  Heikki Saipio

Kontorschef                                          Katriina Nokelainen

BILAGA (pdf)
Cirkulärlistan för år 2006