Suomeksi
Cirkulär
25/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättningar för resekostnader från och med 1.1.2007

De ersättningar för resekostnader som finns i bilaga 17 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets 2005–2007 justeras till
vissa delar 1.1.2007.  

För tydlighetens skull anges i bilagan till detta cirkulär alla ersättningar i
bilaga 17.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                 Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Heikki Saipio

BILAGA (pdf)
Ändringar i bilaga 17 i AKTA samt dagtraktamente och hotellersättningar vid resor till utlandet

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT