Suomeksi
Cirkulär
23/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildningen: Ändring i fackutbildningen 2006 och godkänd utbildning 2007

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt som fackutbildning i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 de i bilagorna 2–6 uppräknade kurserna år 2007 som arrangeras av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf, Kommunfackets union/JHL rf, Kommunfackets union/JYTY rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf. Arbetsgruppen har därtill godkänt ändringen i fackkurser 2006 i bilaga 1. Den största delen av utbildningen sker på finska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                              Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman                      Markku Roiha

 
BILAGOR (pdf) 

  1. Ändring i fackkurser 2006
  2. FOSU rf:s fackkurser 2007
  3. FKT rf:s fackkurser 2007
  4. KAT/JHL rf:s fackkurser 2007
  5. KTF/JYTY rf:s fackkurser 2007
  6. TFO rf:s fackkurser 2007