Suomeksi
Cirkulär
2/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

Arbetsgruppen för städsektorns standarder, vilken tillsatts av Finlands Kommunförbund/Kommunala arbetsmarknadsverket och JHL Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena (tid. Kommunsektorns fackförbund KAT rf) har godkänt bifogade metod- och tidsstandarder nummer L 086-L 093.

Ytterligare exemplar av de finskspråkiga standarderna finns att köpa för 6 euro/standard vid Helsingfors stads personalcentral. Postadress PB 4500, 00099 Helsingfors stad, besöksadress Ekogatan 2 C till sommaren 2007, därefter Första linjen 1. E-post: henkilostokeskus@hel.fi

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                         Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman                  Markku Roiha

Bilaga
Metod- och tidsstandarder L 086-L 093 (på finska)