Suomeksi
Cirkulär
18/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar och tillägg i fackutbildningen år 2006

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2006 som räknas upp i bilagan.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                 Jukka Sädevirta  

BILAGA (pdf)
Ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen år 2006