Suomeksi
Cirkulär
15/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Villmanstrandseminariet 30 år 17–18.8.2006

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras 17–18.8.2006 i stadshusets kongressal, Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

Arbetsmarknadsaktörerna inom kommunsektorn har redan under 30 års tid samlats i Villmanstrand i augusti för att dryfta en samordnad utveckling av kommunernas serviceverksamhet och personalledning.

Under seminariet, som firar 30-årsjubileum, behandlas arbetets betydelse för människan, betydelsen av kreativ kommunal service för Finlands ekonomiska utveckling och de utmaningar som utvecklingen av åldersstrukturen medför för den kommunala servicen och personalpolitiken. Vid seminariet presenteras också exempel på god praxis för utveckling av personalarbetet och serviceproduktionen.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna. Det årliga storevenemanget förväntas också i år samla närmare tusen representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också arbetsgivarna sänder representanter till seminariet.

Seminariet bygger på växelverkan och uppmuntrar till kommentarer, frågor och livlig diskussion.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber er vänligen se till att informationen når fram också till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Ändringar i programmet kan ske av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                 Heikki Saipio  

BILAGA

Seminarieprogrammet på finska (www.lappeenranta.fi)