Suomeksi
Cirkulär
12/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i motsvarighetstabellen för koderna i Stakes klassifikation av åtgärder i mun och käkar och THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler

Med detta brev följer en förteckning över nya och ändrade motsvarigheter i motsvarighetstabellen för THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler och koderna i Stakes klassifikation över åtgärder i mun och käkar. Motsvarigheterna har reviderats, eftersom ett antal nya åtgärder har införts i Stakes klassifikation och definitionen av vissa åtgärder har ändrats 1.4.2006.

Tandläkarnas THL-koder har inte ändrats i läkaravtalet 2005–2007. Till tandläkare betalas det arvode som nämns i åtgärdskatalogen endast om de förutsättningar för betalning som anges i åtgärdskatalogen, den allmänna anvisningen medräknad, uppfylls.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                             Ulla-Riitta Parikka

BILAGA (pdf)
Ändringar i motsvarighetstabellen för THL-koderna för tandläkare vid
hälsocentraler och Stakes klassifikation av åtgärder i mun och käkar

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT