Suomeksi
Cirkulär
11/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beställning av den reviderade upplagan 1.6.2006 av UKTA 2005-2007

De reviderade finska och svenska upplagorna av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2005–2007 blir klara i april/maj 2006.

Denna andra reviderade upplaga har uppdaterats med de grundlöner i euro och tilläggsarvoden som träder i kraft 1.6.2006.

Kommuner och samkommuner kan beställa avtalet med den bifogade
beställningsblanketten.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                                  Jouni Ekuri

Kontorschef                                                     Katriina Nokelainen 
 
BILAGA (pdf)
Beställningsblankett

Katri Mäkelä

sakkunnig, ekonomiförvaltning
Telefon:
+358 9 771 2148
Mobiltelefon:
+358 50 339 1686
E-post:
Katri.Makela@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT