Suomeksi
Cirkulär
35/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2005

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2005 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                                     Heikki Saipio

Kontorschef                                              Katriina Nokelainen

BILAGA Cirkulärlistan för år 2005