Suomeksi
Cirkulär
30/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildningen: Ändring i fackutbildningen 2005 och godkänd utbildning 2006

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt som fackutbildning i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 de i bilagorna 26 uppräknade kurserna år 2001 som arrangeras av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf, Kommunfackets union/KAT rf (fr.o.m. 1.1.2006 JHL-Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena), Kommunfackets union/KTF rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf. Arbetsgruppen har därtill godkänt ändringen i fackkurser 2006 i bilaga 1. Den största delen av utbildningen sker på finska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman           Markku Roiha

Bilagor (på finska)

1. Ändring i fackkurser 2005
2. FOSU rf:s fackkurser 2006
3. FKT rf:s fackkurser 2006
4. KAT/JHL rf:s fackkurser 2006
5. KTF/JYTY rf:s fackkurser 2006
6. TFO rf:s fackkurser 2006