Suomeksi
Cirkulär
26/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunal veterinärtaxa fr.o.m. 1.9.2005

För kännedom skickar vi den kommunala veterinärtaxan fr.o.m. 1.9.2005 enligt bilaga 5 § 3 i Läkaravtalet 2005-2007. Taxan (bl.a. besöks- och åtgärdsarvodena) har höjts med en allmän förhöjning på 2 % jämfört med den preliminära taxa som meddelades i cirkulär 7/2005. När läkaravtalet ingicks sparades en pott på 2 % för en eventuell revidering av åtgärds­arvodessystemet. Den revideringen har emellertid inte genomförts ännu. Läkaravtalets utvecklingsgrupp fortsätter vidareutvecklingen av taxan i ett senare skede.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                      Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                 Ulla-Riitta Parikka

Bilaga  Kommunal veterinärtaxa 1.9.2005