Suomeksi
Cirkulär
22/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar och tillägg i fackutbildningen år 2005

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2005 som räknas upp i bilagan.

I cirkuläret (25/2004) om fackutbildningen år 2005 anges Aktiivi-institutet som utbildningsarrangör och kursplats för Jyty (KTF) och TFO. Aktiivi-institutet har lagt ner sin verksamhet i Kyrkslätt och flyttat utbildningsverksamheten till Helsingfors.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Jukka Sädevirta

Bilaga  Ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen år 2005 (på finska)