Suomeksi
Cirkulär
15/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

Arbetsgruppen för städsektorns standarder, vilken tillsatts av Finlands Kommunförbund/Kommunala arbetsmarknadsverket och Kommunsektorns fackförbund KAT rf har godkänt bifogade metod- och tidsstandarder nummer K 076 och L 077-L 085.

Ytterligare exemplar av de finskspråkiga standarderna finns att köpa för 6 euro/standard vid Helsingfors stads personalcentral (adress PB 4506, 00099 Helsingfors stad, besöksadress Första linjen 1, tfn (09) 310 43027, (09) 310 43964).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                         Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman                  Markku Roiha

Bilaga  Metod- och tidsstandarder K 076 och L 077-L 085 (på finska)