Suomeksi
Cirkulär
14/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

XVIII kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Det artonde arbetsmarknadsseminariet hålls i Raumo den 8-9 juni 2005. Arrangörer för seminariet är Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer i samarbete med Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto. Seminariet hålls på finska.

Under seminariets första dag behandlas i år löne- och belöningssystemet utgående från nya forskningsresultat och praktiska exempel från kommunerna. Den andra dagen behandlas den kommunala ekonomin och andra aktuella frågor som medför utmaningar och anger ramarna också för kommunernas löne- och personalstrategier.

Anmälan till seminariet görs till Länsi-Suomen kesäyliopisto helst via webblanketten på sommaruniversitetets webbsidor, www.lskesayo.fi/tyomarkkinaseminaari, eller per telefon (02) 824 06 47, per fax (02) 822 57 51 eller e-post maj-lis.haapala(at)lskesayo.fi. På sommaruniversitetets webbsidor finns också en förteckning över logialternativ. När du bokar hotellrum lönar det sig att nämna att du deltar i det kommunala arbetsmarknadsseminariet.

Anmälan ska göras senast 14.5.2005. Deltagaravgiften är 180 euro och inkluderar seminariematerial, kaffe och kvällsprogram.

Mer än 400 representanter för kommunala arbetsgivare och löntagarorganisationer väntas delta i seminariet. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att arbetsgivarna i kommunerna och samkommunerna är väl företrädda på seminariet och vill vara med och diskutera aktuella lönefrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                     Jouni Ekuri

Utredningschef                                   Margareta Heiskanen

Bilaga  Programmet för det XVIII kommunala arbetsmarknadsseminariet

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT