Suomeksi
Cirkulär
11/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kurser för fackorganisationernas förtroendemän

Kommunala arbetsmarknadsverket har i sitt cirkulär A 2/1996 rekommenderat att kommunerna och samkommunerna enligt eget gottfinnande ger huvudförtroendemännen eller förtroendemännen rätt att delta i kurser som Kommunernas pensionsförsäkring ordnar och att avlönad tjänst-/arbets­ledighet beviljas för kurserna.

I rekommendationen står det att Kommunala arbetsmarknadsverket meddelar tid och plats för kurser som följer rekommendationen. Dessa kurser, som hålls på finska, är följande år 2004:

9.3    Villmanstrand/Lappee
15.3  Tavastehus/Punaportti, auditorium
7.4     Iisalmi/Luma-keskus Majakka
19.5   Kemi/Kemin kulttuurikeskus

15.9   Åbo/Alabama
27.9   Helsingfors/Kommunernas pensionsförsäkring
12.10 Jyväskylä/Rantasipi Laajavuori
13.10 Vasa/Silveria
25.10 Tammerfors/Lapinniemi
10.11 Helsingfors/Kommunernas pensionsförsäkring

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman                  Markku Roiha