Suomeksi
Cirkulär
10/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ersättning för måltids- och kurskostnader enligt utbildningsavtalet

I rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning samt i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning (utbildningsavtalet) har avtalats om anställningsvillkoren för de tjänsteinnehavar- eller arbetstagargrupper som deltar i facklig utbildning för den tid som de beviljats tjänst- eller arbetsledighet för deltagande i facklig utbildning.

Till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning betalas, med stöd av § 9 i nämnda avtal, för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall en ersättning för måltidskostnader.

Med stöd av § 9 i samma avtal betalas till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i arbetarskyddsutbildning för varje sådan kursdag för vilken tjänsteinnehavaren får ordinarie lön eller arbetstagaren ersättning för inkomstbortfall en ersättning för kurskostnader.

År 2005 är den avtalade ersättningen för måltidskostnader 21,66 € och för kurskostnader 40 €.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                         Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman                  Markku Roiha

Bilaga

Tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för de måltids- och kurskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning