Suomeksi
Cirkulär
7/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Storleken på ersättningar för måltidskostnader enligt utbildningsavtalet

I rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning samt i tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning (ubildningsavtalet) har avtalats om anställningsvillkoren för vissa i avtalet närmare angivna tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper för den tid som personer ur dessa grupper beviljats tjänst-/arbetsledighet för facklig utbildning.

Ersättning för måltidskostnader skall med stöd av § 9 i avtalet betalas sådana tjänsteinnehavare/arbetstagare som deltar i samarbets- och förtroendemannautbildning. Ersättningen gäller kursdagar för vilka ordinarie lön betalas (tjänsteinnehavare) eller inkomstbortfall ersätts (arbetstagare).

Den avtalade måltidskostnadsersättningen är för år 2004 21,36 €.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman          Markku Roiha

Bilaga
Tjänste- och arbetskollektivavtal om storleken på de ersättningar för måltidskostnader som avses i rekommendationsavtalet om kommunal personalutbildning och tjänste- och arbetskollektivavtalet om facklig utbildning