Suomeksi
Cirkulär
6/04
Till kommunstyrelserna och till de samkommuner för folkhälsoarbete

Ändringar i motsvarighetstabellen för THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler och Stakes klassifikation av åtgärder i mun och käkar

Med detta brev följer de ändringar som gjorts i motsvarighetstabellen för THL-koderna tandläkare vid hälsocentraler och Stakes klassifikation över åtgärder i mun och käkar. Motsvarighetstabellen har reviderats, eftersom ett antal nya åtgärder har införts i Stakes klassifikation och definitionen av vissa åtgärder har ändrats i början av detta år.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri
 
Förhandlingschef                             Ulla-Riitta Parikka 

 
Bilaga
Motsvarighetstabell för THL-koderna för tandläkare vid hälsocentraler och Stakes klassifikation av åtgärder i mun och käkar