Suomeksi
Cirkulär
31/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2004

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2004 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Förhandlingschef                                      Heikki Saipio
 
Kontorschef                                              Katriina Nokelainen
 
Bilaga  Cirkulärlistan för år 2004