Suomeksi
Cirkulär
25/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildningen: Ändring i fackutbildningen 2004 och godkänd utbildning 2005

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt som fackutbildning i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 de i bilagorna 2-6 uppräknade kurserna år 2001 som arrangeras av Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf, Kommunfackets union/KAT rf, Kommunfackets union/KTF rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf. Arbetsgruppen har därtill godkänt ändringen i fackkurser 2004 i bilaga 1. Den största delen av utbildningen sker på finska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                        Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman                Markku Roiha

Bilagor  

  1. Ändring i fackkurser 2004
  2. FOSU rf:s fackkurser 2005
  3. FKT rf:s fackkurser 2005
  4. KAT rf:s fackkurser 2005
  5. KTF rf:s fackkurser 2005
  6. TFO rf:s fackkurser 2005