Suomeksi
Cirkulär
12/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kurser för fackorganisationernas förtroendemän som Kommunernas pensionsförsäkring ordnar 2004

Kommunala arbetsmarknadsverket har i sitt cirkulär A 2/1996 rekommenderat att kommunerna och samkommunerna enligt eget gottfinnande ger huvudförtroendemännen eller förtroendemännen rätt att delta i kurser som Kommunernas pensionsförsäkring ordnar och att avlönad tjänst-/arbetsledighet beviljas för kurserna.

I rekommendationen står det att Kommunala arbetsmarknadsverket meddelar tid och plats för kurser som följer rekommendationen. Dessa kurser, som hålls på finska, är följande år 2004:

23.3   Villmanstrand/Casino
30.3   Helsingfors/Kommunernas hus
22.4   Vasa/Silveria
29.4   Åbo/Alabama
11.5   Uleåborg/Pohto
12.5   Jyväskylä/Priimus
8.9     Joensuu/Kimmel
9.9     Kuopio/Puijonsarvi
21.9   Björneborg/ Ravintola Liisanpuisto
28.9   Rovaniemi/Arktikum
29.9   Kajana/Stadshuset
7.10   Kotka/Höyrypanimo
12.10 Seinäjoki/Centralsjukhuset
14.10 S:t Michel/Mikaeli
19.10 Tammerfors/Rosendahl
26.10 Helsingfors/Kommunernas hus

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman            Markku Roiha