Suomeksi
Cirkulär
36/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2003

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2003 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef           Heikki Saipio

Kontorschef                   Katriina Nokelainen

Bilaga  Cirkulärlistan för år 2003