Suomeksi
Cirkulär
3/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar och tillägg i fackutbildningen år 2003

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2003 vilka räknas upp i medföljande bilaga. Kurserna hålls på finska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman           Markku Roiha

Bilaga
Ändringar i den godkända fackutbildningen år 2003 (Kurserna hålls på finska)