Suomeksi
Cirkulär
22/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Godkända ändringar och tillägg i fackutbildningen år 2003

Den utbildningsgrupp som tillsatts av Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn har godkänt de ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen för år 2003 vilka räknas upp i medföljande bilaga.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman          Markku Roiha

Bilaga  Ändringar och tillägg i den godkända fackutbildningen år 2003