Suomeksi
Cirkulär
17/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 2003

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn, Villmanstrandsseminariet, arrangeras i år 14-15.8 i stadshusets kongressal, Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

Arbetslivsutveckling genom samarbete leder till bättre resultat i den kommunala serviceproduktionen och därmed till bättre arbetslivskvalitet. En fråga av avgörande betydelse för kommunernas framtid är rekryteringen av kompetent och yrkeskunnig personal samt kommunernas förmåga att möta förändringar i serviceverksamheten.

Temat för den första seminariedagen är strukturer och gränsytor, då bl.a. ändringar i befolkningsstrukturen, åldrandet, hotande arbetskraftsbrist och växande kompetenskrav tas upp. Till sist hör vi en sammanfattning av arbetslivssituationen. Den andra seminariedagen med "sant eller falskt" på programmet, inleds med en presentation av medborgarnas rätt till offentliga tjänster. Följande tema handlar om socialt kapital och förtroende. I programmet ingår dessutom en film om framtida faktorer på arbetslivets spelplan som efterföljs av kommentarer från panelen och diskussion. Filmen har gjorts speciellt för seminariet.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna.

Det årliga storevenemanget förväntas också i år samla närmare tusen representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också arbetsgivarna sänder många representanter till seminariet. Seminariet har en dialoginriktad uppläggning och ger möjligheter till kommentarer, frågor och diskussioner som styrs av diskussionsledare. Med tanke på diskussionen läggs föredragsresuméer ut på Villmanstrands webbsidor, adress www.lappeenranta.fi, efterhand som de blir klara.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber Er vänligen ombesörja att informationen når fram också till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Vi förbehåller oss möjligheten till ändringar i programmet av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Biträdande förhandlingschef            Pirkko Leivo

BILAGA  Seminarieprogram (på finska)