Suomeksi
Cirkulär
8/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

XV kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Det femtonde arbetsmarknadsseminariet hålls i Raumo den 5–6.6.2002. Arrangörer för seminariet är Kommunala arbetsmarknadsverket, de centrala avtalsorganisationerna inom kommunsektorn, Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

Temat för årets seminarium är Kommunen – en konkurrenskraftig arbetsgivare. Seminariet dryftar hur man skall kunna trygga tillgång och varaktighet vad gäller arbetskraft, arbetsgivarens image i en konkurrenskraftig kommun samt de gränser kommunekonomin och pensionsekonomin ställer för konkurrenskraften. Programmet upptar inledningsanföranden av sakkunniga, exempel på åtgärder i kommuner samt dialog mellan avtalsparter.

Program, anmälningsblankett och förteckning över olika inkvarteringsalternativ medföljer som bilaga till cirkuläret. Det går att anmäla sig per telefon, fax, e-post eller via webbsidorna. Anmälan till seminariet skall göras senast 15.5.2002. Deltagaravgiften är 160 euro.

Över 400 representanter för kommunala arbetsgivare och löntagarorganisationer väntas delta i seminariet. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att de som står i arbetsgivarställning i kommunerna och samkommunerna är väl företrädda på seminariet och vill vara med och diskutera aktuella arbetskraftsfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Utredningschef                                 Margareta Heiskanen

Bilagor

Programmet för det XV arbetsmarknadsseminariet
Länsi-Suomen kesäyliopistos broschyr om arbetsmarknadsseminariet
Anmälningsblankett