Suomeksi
Cirkulär
4/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kurser för fackorganisationernas förtroendemän som Kommunernas pensionsförsäkring ordnas 2002

Kommunala arbetsmarknadsverket har i sitt cirkulär A 2/1996 rekommenderat att kommunerna och samkommunerna enligt eget gottfinnande ger huvudförtroendemännen eller förtroendemännen rätt att delta i kurser som Kommunernas pensionsförsäkring ordnar och att avlönad tjänst-/arbetsledighet beviljas för kurserna.

I rekommendationen står det att Kommunala arbetsmarknadsverket meddelar tid och plats för kurser som följer rekommendationen. Dessa kurser, som hålls på finska, är följande år 2002:

7.3   Villmanstrand/Hotel Lappee
14.3 Åbo/Alabama
20.3 Helsingfors/Kommunernas pensionsförsäkring
9.4   Jyväskylä/Rantasipi Laajavuori
16.5 Uleåborg/Radisson SAS
17.5 Kuopio/Puijonsarvi
18.9 Rovaniemi/Hotel Rovaniemi
19.9 Kajana/Hotel Kajanus
8.10 Seinäjoki/Hotel Lakeus
23.10 Nokia/Rantasipi Eden
24.10 Tammerfors/Ramada Hotel Tampere
12.11 Helsingfors, Kommunernas hus

Alla kurser börjar kl. 8.30 och slutar kl. 15.30.

Kommunernas pensionsförsäkring har informerat organisationerna om kurserna och ger vid behov närmare upplysningar, tfn (09) 185 71.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                              Heikki Saipio

Arbetsmarknadsombudsman            Markku Roiha