Suomeksi
Cirkulär
26/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2002

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2002 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Kontorschef                                     Katriina Nokelainen

Bilaga  Cirkulärlistan för år 2002