Suomeksi
Cirkulär
24/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beställning av tjänste- och arbetskollektivavtalen 2003–2004

De finskspråkiga upplagorna av tjänste- och arbetskollektivavtalen 2003–2004 blir klara i skiftet januari–februari. De svenska upplagorna blir klara senare.

Kommunerna och samkommunerna kan beställa avtalen med bifogade beställningsblankett. För att undvika blockeringar på grund av för många beställningar på en gång ber vi Er att helst inte göra beställningar per telefon.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Kontorschef                                     Katriina Nokelainen

Bilaga  Beställningsblankett