Suomeksi
Cirkulär
17/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildning: Godkänd utbildning 2003 samt gemensam kurs kring resultatfrågor

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt som fackutbildning i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 de i bilagorna 1–5 uppräknade kurserna år 2003 som arrangeras av Akava-OS rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf, Kommunfackets union/KAT rf, Kommunfackets union/KTF rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf. Arbetarskyddscentralens gemensamma kurs kring resultatfrågor ingår som bilaga 6. Den största delen av fackutbildningen sker på finska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman           Markku Roiha

Bilagor (på finska)

  1. Akava-OS rf:s fackkurser 2003
  2. Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf:s fackkurser 2003
  3. Kommunfackets union/KAT rf:s fakkurser 2003
  4. Kommunfackets union/KTF rf:s fackkurser 2003
  5. Tjänstemännens förhandlingsorganisaion TFO rf:s fackkurser 2003
  6. Gemensam kurs kring resultatfrågor 2003