Suomeksi
Cirkulär
36/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Cirkulärlistan för år 2001

Förteckningen över Kommunala arbetsmarknadsverkets cirkulär 2001 bifogas för kommunstyrelsernas och samkommunernas kännedom.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör      Jouni Ekuri

Kontorschef                         Katriina Nokelainen

BILAGA  Cirkulärlistan för år 2001