Suomeksi
Cirkulär
31/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Fackutbildningen: ändringar i fackutbildningen 2001 och godkänd utbildning 2002 samt gemensamma kurser kring resultatfrågor

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns
huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt som fackutbildning i enlighet med utbildningsavtalet som trädde i kraft 1.10.1995 de i bilagorna 2–6 uppräknade kurserna år 2002 som arrangeras av Akava-OS rf, Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf, Kommunfackets union/KAT rf, Kommunfackets union/KTF rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf. Arbetsgruppen har därtill godkänt de ändringar i fråga om fackliga kurser 2001 som räknas upp i bilaga 1. Den största delen av fackutbildningen sker på finska.

Dessutom beslöt utbildningsgruppen att sammanträda nästa gång i juni 2002 vid behov för att godkänna eventuella ändringar i de fackliga kurser som godkänts för hösten 2002. Till dess gäller kurstider, kursplatser m.m. enligt detta cirkulär.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                    Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman            Markku Roiha

BILAGOR
1 Ändringar i fackkurser 2001
2 Akava-OS rf:s fackkurser 2002
3 Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf:s
   fackkurser 2002
4 Kommunfackets union/KAT rf:s fackkurser 2002
5 Kommunfackets union/KTF rf:s fackkurser 2002
6 Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf:s fackkurser 2002
7 Gemensamma kurser kring resultatfrågor 2002

Bilagorna på finska