Suomeksi
Cirkulär
23/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Beställning av läkaravtalet 2001–2002

Läkaravtalet 2001–2002 samt åtgärdskatalogerna för läkare och tandläkare vid hälsocentraler utkommer på finska i början av oktober. De svenskspråkiga upplagorna blir klara senare.

Kommunerna och samkommunerna kan beställa publikationerna med bifogade beställningsblankett. På grund av anhopning av beställningar ber vi Er undvika telefonbeställningar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör       Jouni Ekuri

Kontorschef                          Katriina Nokelainen

 

BILAGA Beställningsblankett