Suomeksi
Cirkulär
21/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

Arbetsgruppen för städsektorns standarder, vilken tillsatts av Finlands Kommunförbund/Kommunala arbetsmarknadsverket och Kommunsektorns fackförbund KAT rf har godkänt bifogade metod- och tidsstandarder nummer L 074–L 075.

Ytterligare exemplar av de finskspråkiga standarderna finns att köpa för 30 mk/standard hos städplaneringen, utbildnings- och utvecklingscentralen vid Helsingfors stad, adress Första linjen 1, 00530 Helsingfors, tfn (09) 310 4011.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET 

Arbetsmarknadsdirektör               Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman       Markku Roiha
 

BILAGA Metod- och tidsstandarder L 074–L 075