Suomeksi
Cirkulär
19/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar och kompletteringar i fackutbildningen 2001

Den av Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer tillsatta utbildningsgruppen har godkänt de ändringar och kompletteringar i fackutbildningen år 2001 som framgår av bilagan. Den största delen av fackutbildningen sker på finska.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör            Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman    Markku Roiha


BILAGA  Ändringar och kompletteringar i fackutbildningen 2001