Suomeksi
Cirkulär
25/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfunktionen

Arbetsgruppen för städsektorns standarder, vilken tillsatts av Finlands Kommunförbund/Kommunala arbetsmarknadsverket och Kommunsektorns fackförbund KAT rf har godkänt bifogade metod- och tidsstandarder nummer L 071-L 073.

Ytterligare exemplar av de finskspråkiga standarderna finns att köpa för 30 mk/standard hos städ- planeringen, utbildnings- och utvecklingscentralen vid Helsingfors stad (adress Första linjen 1, 00530 Helsingfors, tfn (09) 310 40 11.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman Markku Roiha

BILAGA  
Metod- och tidsstandarder L 071-L 073