Suomeksi
Cirkulär
19/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya metod- och tidsstandarder för städfuktionen

Arbetsgruppen för städsektorns standarder, vilken tillsatts av Finlands Kommunförbund / Kommunala arbetsmarknadsverket och Kommunsektorns fackförbund KAT rf har godkänt bifogade metod- och tidsstandarder nummer K 066-K 068 och L 069-L 070. Ytterligare exemplar av de finskspråkiga standarderna finns att köpa för 30 mk/standard hos städplaneringen, utbildnings- och utvecklingscentralen vid Helsingfors stad (adress Första linjen 1, 00530 Helsingfors, tfn (09) 310 4011).

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsombudsman Markku Roiha

BILAGA
Metod- och tidsstandarder K 066-K 068 och L 069-L 070