Suomeksi
Cirkulär
18/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lappeenranta 2000 -seminaari

I mer än 20 år har det ordnats seminarier kring kommunala samarbetsfrågor i Villmanstrand. Gemensamt omfattade avgöranden och samverkan kring utveckling förbättrar resultaten inom den kommunala serviceproduktionen och inverkar samtidigt positivt på personalens arbetslivskvalitet.

Seminariet i Villmanstrand 2000 anordnas den 17-18 augusti.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för dem som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna.

Även i år förväntas närmare tusen representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna delta i seminariet. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också de lokala arbetsgivarna kommer att vara tillräckligt välrepresenterade.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber Er vara vänlig och ombesörja att informationen når fram också till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Vi förbehåller oss möjligheten att det kan bli ändringar i programmet av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsjurist  Pirkko Leivo

BILAGA
Seminarieprogram