Suomeksi
Cirkulär
12/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Verkställande av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 2000

Till detta cirkulär bifogas ett tillämpningsdirektiv till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn 2000.

Vi bifogar också avtalets allmänna del och bilaga T1 i sin helhet och de delar som ändrats i övriga bilagor.

Beställning

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningssektorn på svenska väntas bli klart i april. Hur avtalsböckerna kan beställas framgår av cirkulär 11/2000.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef  Heikki Saipio

Förhandlingschef  Anja Vaheri

BILAGOR
1. Tillämpningsdirektiv till UKTA 2000
2. Den allmänna delen i sin helhet
3. Ändringarna i bilagorna; hela bilaga T1