Suomeksi
Blogginlägg
Tuija Liljander
Tuija Liljander

Ett år med utbildning

Ett år har gått sedan KT startade utbildningar för sina arbetsgivarmedlemmar i egen regi. Den första utbildningen, som behandlade familjeledighetsreformen, samlade den 16 juni över 300 deltagare på webben. Efter det har vi ordnat över 100 olika utbildningar för våra medlemmar – såväl på webben som på plats – om tillämpningen av kollektivavtal, frågor som gäller anställningsförhållanden, arbetslivslagstiftning, ledarskap, chefsarbete, personalledning, arbetslivets kvalitet och kompetensutveckling.

Under denna tid har närmare 10 000 företrädare för kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar samt företag deltagit i våra utbildningar. Under året har vår utbildningsverksamhet kommit i gång väl och vi fortsätter att utveckla utbildningstjänsterna ytterligare.

Kurser om avtal behövs

Vid arbetsmarknadsseminariet för kommun- och välfärdssektorn i Lahtis i maj kartlade vi utbildningsbehovet bland representanter för såväl arbetsgivare som anställda, samt deras åsikter om vilka av KT:s utbildningsteman de ansåg vara viktigast. Enkäten besvarades av omkring 190 personer, varav cirka 30 procent representerade arbetsgivarna och 70 procent de anställda.  

Alla enkätdeltagare ansåg att det viktigaste var utbildning om tillämpningen av och ändringarna i kollektivavtalen. Därefter kom temana lokala avtal, ändringar i arbetslagstiftningen, ansvar och skyldigheter i chefsarbetet, samarbetsförfarandet, välbefinnande i arbetet och hälsofrämjande ledarskap samt löner och premiering.  

Arbetsgivarnas och personalrepresentanternas svar på utbildningsbehoven skilde sig endast något från varandra. De gemensamma utbildningsbehoven omfattade förutom avtalskunskap även ledning, lagstiftning och samarbete. Företrädarna för personalen lyfte särskilt fram välbefinnande i arbetet, personalens arbetsförmåga och arbetarskydd. Företrädarna för arbetsgivaren tog i stället upp chefsutbildning och omställningsförhandlingar. I svaren betonades behovet av fördjupad och tillämpad kunskap. En del av enkätdeltagarna lyfte också fram teman utanför kommun- och välfärdssektorn samt examina som hänförde sig till en egen fortbildnings- eller kompletteringsutbildning. 

Vi fick också några svar där man önskade gemensamma utbildningar om till exempel avtal eller lokala överenskommelser. Ett samarbete kring ordnandet av utbildningar skulle kunna medföra olika och nya dimensioner i både arbetsgivarnas och personalens kunnande.

Utbildning gynnar både individen och hela organisationen

I arbetslivet behövs kunnande för att möta förändringar. En organisation som satsar på kunnandet har bättre förmåga att anpassa sig till de föränderliga kraven i arbetslivet och ta till vara de möjligheter som uppstår. Chefernas och ledningens roll är av central betydelse när det gäller att säkerställa kunnandet och ett kontinuerligt lärande i arbetsorganisationen. Genom systematisk identifiering av kunnandet, kompetensutveckling och kompetensledning stärks organisationens och personalens förmåga till förnyelse. 

De utbildningar som KT ordnar ger företrädarna för medlemssamfunden möjligheter att lära sig nytt, uppdatera kunskaperna på området och utveckla sitt eget kunnande. Kontinuerlig inlärning både i arbetet och vid sidan av arbetet hjälper en att hålla sig uppdaterad om förändringarna inom branschen och att utveckla sitt arbete.

Delta i höstens utbildningar

KT:s utbildningsplan för hösten har publicerats och vi erbjuder nästan 50 olika utbildningar om aktuella teman. En nyhet i höst är att man ska anmäla sig till utbildningarna med Linja-koder. Alla inom KT:s medlemssamfund som hör till målgruppen för utbildningarna får koder till Linja-tjänsten. 

Med hjälp av inloggningen kan vi bättre rikta utbildningarna till dem som hör till målgruppen. När man är inloggad i Linja-tjänsten kan man också se föreläsningarnas material och inspelningar, och även annullera sin anmälan till en utbildning. 

Jag hälsar alla varmt välkomna till KT:s utbildningar. Ta en titt på höstens utbildningskalender och anteckna de intressanta utbildningarna i din egen kalender. Anmälningar till utbildningarna i början av hösten tas redan emot, och anmälan till alla utbildningar i slutet av året öppnas också stegvis före utgången av september.

Bloggen kan kommenteras under cirka en månad från publiceringsdatum.

Tuija Liljander

Tuija Liljander

Tuija Liljander arbetar som utbildningsplanerare. Till hennes uppgifter hör att planera, genomföra och utveckla utbildningstjänster. Tuija har en mångsidig och gedigen erfarenhet av utvecklings- och ledningsuppgifter inom utbildning.

Tuija motiveras av inlärning och utveckling både hos enskilda personer och i organisationer. Hon tror på kontinuerlig inlärning och vill genom sina egna insatser stödja den.

Lägg till ny kommentar

Begränsad HTML

  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <p> <br>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
CAPTCHA
Verifiera att du inte är en robot. Skriv bildens tecken i rutan och tryck på Enter.